MYYNTIEHDOT JA -MÄÄRÄYKSET

MYYNTIEHDOT JA -MÄÄRÄYKSET

1. Myyntiehtojen soveltamisala ja voimassaolo

 • 1.1 Myyntiehdot koskevat kaikkia oikeussuhteita, jotka syntyvät henkilön (jäljempänä ”ostaja”) ja 365JP OÜ:n, 365jp.eu-sivuston (jäljempänä ”365JP-verkkokauppa”) omistajan 365JP OÜ:n välillä ja jotka liittyvät tuotteiden ostamiseen 365JP-verkkokaupan kautta.
 • 1.2 Näiden ehtojen lisäksi 365JP-verkkokaupan kautta tapahtuvaan tuotteiden ostamiseen liittyviä oikeussuhteita säätelevät velvoiteoikeuslaki (jäljempänä LOA), kuluttajansuojalaki (jäljempänä CCPA) ja muu Viron tasavallassa voimassa oleva lainsäädäntö.
 • 1.3 365JP OÜ:llä on oikeus muuttaa ja täydentää näitä ehtoja ja hinnastoa 365JP-verkkokaupan kehityksen sekä verkkokaupan paremman ja turvallisemman käytön vuoksi. Muutokset ja muutokset ehtoihin ja hinnastoon ilmoitetaan verkkosivustolla www.365jp.eu. Käyttöehtojen ja hinnaston muutokset ja täydennykset tulevat voimaan, kun muutos tai täydennys julkaistaan verkkosivustolla www.365jp.eu. Jos ostaja on tehnyt tilauksensa ennen ehtojen muutosten voimaantuloa, ostajan ja 365JP OÜ:n väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan ostajan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita ehtoja, ellei laissa tai näissä ehdoissa toisin määrätä.

2. Hintatiedot

 • 2.1 365JP-verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on ilmoitettu tuotteiden yhteydessä, ja kaikki hinnat sisältävät 22 prosentin arvonlisäveron.
 • 2.2 Ostosten osalta hintaan lisätään ostajan valitseman toimitustavan mukainen kuljetushinta (Omniva-pakettipäätteellä 3,60 euroa, SmartPOST-pakettipäätteellä 2,60 euroa, DPD-pakettipäätteellä 2,75 euroa). Toimitusmaksu ilmoitetaan ostajalle tilauksen yhteydessä.
 • 2.3 Toimeksiannon vähimmäishintaa ei ole rajoitettu. Yli 85 euron tilauksissa toimitus on ostajalle maksuton.
 • 2.4 Hinnat ovat voimassa tilauksen tekohetkestä tilauksen maksuajan päättymiseen saakka (2 päivää tilauksen tekemisestä).

3. Tilauksen tekeminen

 • 3.1 Tilataksesi tuotteen sinun on lisättävä haluamasi tuote ostoskoriin klikkaamalla linkkiä ”Lisää ostoskoriin”.
 • 3.2 Tehdäksesi tilauksen napsauta ”Maksa nyt” -linkkiä.
 • 3.3 Täytä tilauslomakkeessa vaaditut kentät ja valitse sinulle sopiva toimitustapa, lue ja hyväksy myyntiehdot ja napsauta ”Tee tilaus” -linkkiä. Tämän jälkeen näytölle ilmestyy lasku, jonka voit maksaa kätevästi pankkisiirrolla tai muulla maksutavalla.
 • 3.4 Täytä vaaditut kentät oikein tilausta tehdessäsi, sillä annettujen tietojen tarkkuus ja oikeellisuus ratkaisevat tavaroiden nopean ja sujuvan toimituksen sekä mahdollisten riitojen ja reklamaatioiden myöhemmän ratkaisemisen. Kun rekisteröit asiakastilin, sitä koskevat tiedot lähetetään tiedoissa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.
 • 3.5 Verkkokaupassa tehtyjen tilausten käsittely tapahtuu arkipäivisin (ma-pe 9.00-17.00). Jos tilaus tehdään perjantaina klo 14.00 jälkeen, tilaus käsitellään seuraavana maanantaina.
 • 3.6 Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa tavaran vanhentumisen tai muun syyn vuoksi, ostajalle on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian ja maksetut rahat (mukaan lukien tavaran toimituskustannukset) on palautettava viipymättä, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua ilmoituksesta.

4. Kauppasopimuksen voimaantulo

 • 4.1 Tavaroiden myyntisopimuksella 365JP e-shop sitoutuu toimittamaan Ostajalle olemassa olevat, valmistetut tai 365JP e-shopin tulevaisuudessa hankkimat tavarat ja mahdollistamaan omistusoikeuden siirtymisen Ostajalle, kun taas Ostaja sitoutuu maksamaan 365JP e-shopille tavaroita koskevassa laskussa ilmoitetun summan ja vastaanottamaan tavarat.
 • 4.2 Tilaukset, joiden maksua ei ole vastaanotettu, peruutetaan 2 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.
 • 4.3 Tuotteiden myyntisopimus katsotaan tehdyksi (sopimuksen voimaantulo) siitä päivästä alkaen, jona tilausvahvistuksen mukainen maksettava summa on saapunut 365JP-verkkokaupan pankkitilille.

5. Toimitus osoitteeseen

 • 5.1 Kun myyntisopimus on tullut voimaan, 365JP:n verkkokauppa viimeistelee tilauksen ja luovuttaa sen yrityksen logistiikkakumppaneille toimitettavaksi.
 • 5.2 365JP-verkkokaupan verkkosivustolla ilmoitetut toimitusajat ovat voimassa siitä hetkestä alkaen, kun tilausmäärä on hyvitetty 365JP-verkkokaupan pankkitilille.
 • 5.3 Nopean toimituksen varmistamiseksi on huolehdittava siitä, että tilauslomaketta täytettäessä annetaan oikeat ja pätevät tiedot.
 • 5.4 365JP-verkkokauppa ei ole vastuussa tavaroiden toimituksen viivästymisestä, jos tavarat on toimitettu logistiikkakumppaneille ajoissa, mutta toimituksen viivästyminen johtuu olosuhteista, joihin 365JP-verkkokauppa ei ole voinut vaikuttaa tai joita se ei ole voinut ennakoida.

6. Peruuttamisoikeus

 • 6.1 Tilauksen vastaanottamisen jälkeen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa (tuotteista riippuen ostajalla ei välttämättä ole peruutusoikeutta, kyseiset tuotteet ja palvelut on tällaisessa tapauksessa lueteltava ja niiden on täytettävä LOA:n 53 §:n 4 momentissa luetellut ehdot).
 • 6.2 Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on oikeushenkilö.
 • 6.3 14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi Ostaja ei saa käyttää tilattuja tavaroita muulla tavoin kuin on tarpeen tavaroiden luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseksi tavalla, joka on sallittu tavaroiden testaamiseksi myymälässä.
 • 6.4 Jos tavaroita on käytetty muuhun kuin tavaran luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan selvittämiseen tarvittaviin tarkoituksiin tai jos tavaroissa on käytön tai kulumisen merkkejä, 365JP-verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaran arvon alenemisen mukaisesti.
 • 6.5 Palauttaaksesi tavarat sinun on lähetettävä vapaamuotoinen peruuttamisilmoitus tavaroiden ostamisesta, joka voidaan lähettää osoitteeseen info@365jp.eu viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta.
 • 6.6 Ostaja vastaa tavaroiden palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista, ellei tavaroiden palauttamisen syynä ole se, että palautettavat tavarat eivät vastaa sitä, mitä tilattiin (esim. tavarat ovat vääriä tai viallisia).
 • 6.7 Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut tavarat logistiikkayritykselle edellä mainitun ajan kuluessa.
 • 6.8 Palautettujen tavaroiden vastaanottamisen jälkeen 365JP-verkkokauppa palauttaa Ostajalle välittömästi, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen vastaanottamisesta, kaikki Ostajalta sopimuksen mukaisesti saadut maksut. 365JP-verkkokauppa voi kieltäytyä maksamasta palautusta ennen kuin se on vastaanottanut sopimuksen kohteena olevat tavarat tai ennen kuin ostaja on todistanut palauttaneensa tavarat, riippuen siitä, kumpi ajankohta on aikaisempi.
 • 6.9 Jos Ostaja on nimenomaisesti valinnut muun toimitustavan kuin 365JP-verkkokaupan tarjoaman halvimman toimitustavan, 365JP-verkkokauppa ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle kustannuksia, jotka ylittävät tavanomaiseen toimitustapaan liittyvät kustannukset.
 • 6.10 365JP-verkkokaupalla on oikeus peruuttaa myyntitapahtuma ja vaatia ostajalta tavaran palauttamista, jos tavaran hinta verkkokaupassa on virheestä johtuen ilmoitettu huomattavasti alle tavaran markkinahinnan.

7. Määrittämätön voima

 • 7.1 365JP-verkkokauppa ei vastaa Ostajalle aiheutuneesta vahingosta tai tavaran toimituksen viivästymisestä, jos vahinko tai tavaran toimituksen viivästyminen johtuu olosuhteista, joihin 365JP-verkkokauppa ei ole voinut vaikuttaa tai joita se ei ole voinut ennakoida.

8. Henkilötietojen käsittely

 • 8.1 365JP-verkkokauppa käyttää Ostajan antamia henkilötietoja (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) ainoastaan tilauksen käsittelyyn ja tavaroiden lähettämiseen Ostajalle. 365JP-verkkokauppa siirtää henkilötietoja kuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tavaroiden toimittamiseksi.
 • 8.2 Ostajalla on oikeus milloin tahansa kieltää henkilötietojensa kerääminen ja käyttö, ellei se ole tarpeen sopimuksesta johtuvan saatavan perimiseksi tai tavaroiden toimittamiseksi.
 • 8.3 Sähköisiä henkilötietoja käytetään suoramainontaan vain, jos ostaja on antanut tähän erillisen suostumuksensa verkkosivustolla www.365jp.eu .
 • 8.4 Salattu tiedonsiirto pankkien kanssa ostoksia maksettaessa takaa ostajan henkilökohtaisten pankkitietojen turvallisuuden, sillä ne eivät ole saatavilla 365JP-verkkokaupassa.
 • 8.5 Ostaja voi milloin tahansa kieltäytyä vastaanottamasta tarjouksia ja uutiskirjeitä sähköpostitse ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjoukset sisältävän sähköpostin ohjeita.

9. Valitusmenettely

 • 9.1 365JP-verkkokauppa vastaa ostajalle myydyn tavaran virheestä tai puutteesta, joka on ollut olemassa jo tavaran toimitushetkellä ja joka ilmenee enintään kahden vuoden kuluessa siitä, kun tavara on toimitettu ostajalle.
 • 9.2 Vaatimusten noudattamatta jättämistä tai puutteita koskevat valitukset on tehtävä kahden kuukauden kuluessa vaatimustenvastaisuuden tai puutteen havaitsemisesta.
 • 9.3 Viallisen Tavaran korjaamisesta tai vaihtamisesta sovitaan 365JP-verkkokaupan ja Ostajan välillä. Korjauskustannukset korvaa 365JP-verkkokauppa.
 • 9.4 365JP-verkkokauppa ei ole vastuussa ostajan tuotteessa aiheuttamista vioista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä säilytyksestä tai virheellisestä käytöstä.
 • 9.5 Jos tuotteessa on virheitä tai puutteita, lähetä reklamaatio sähköpostiosoitteeseen info@365jp.eu ja ilmoita tilauksen tekijän nimi, yhteyspuhelinnumero, tilausnumero ja tarkka kuvaus virheestä tai puutteesta.
 • 9.6 Kaikki valitukset tutkitaan ja ostajiin otetaan yhteyttä mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
 • 9.7 Ostajalla on oikeus pyytää 365JP verkkokauppaa alentamaan kauppahintaa tai purkamaan sopimus ja vaatia hyvitystä tavarasta, jos 365JP verkkokauppa ei pysty korjaamaan tai vaihtamaan tavaraa, tavaran korjaus tai vaihto epäonnistuu, 365JP verkkokauppa ei ole korjannut virhettä kohtuullisessa ajassa.

10. Ostajan oikeus kääntyä kuluttajavalituslautakunnan puoleen.

 • 10.1 Jos 365JP-verkkokauppa on kieltäytynyt ratkaisemasta ostajan valitusta tai jos ostaja ei hyväksy 365JP-verkkokaupan tarjoamaa ratkaisua ja katsoo, että hänen oikeuksiaan on loukattu tai hänen etujaan on loukattu, ostaja voi tehdä valituksen kuluttajavalituslautakunnalle kuluttajansuojalautakunnan välityksellä tai tuomioistuimelle. Ostaja voi tehdä valituksen itse tai edustajan välityksellä. Kuluttajansuojalautakunnan tiedot löytyvät kuluttajansuojaneuvoston verkkosivuilta, ja EU:n jäsenvaltioissa esiintyviä ongelmia varten voit ottaa yhteyttä EU:n kuluttajakeskukseen.
Shopping Cart
Scroll to Top