MÜÜGITINGIMUSED

MÜÜGITINGIMUSED

1. Müügitingimuste ulatus ja kehtivus

 • 1.1 Müügitingimused kehtivad kõikide isikute (edaspidi Ostja) ja ostukeskkonna 365jp.eu (edaspidi 365JP e-pood) omanik 365JP OÜ vahel 365JP e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 • 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad 365JP e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 • 1.3 365JP OÜ on õigustatud 365JP e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.365jp.eu kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.365jp.eu. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Ostja ja 365JP OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Ostja poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnainfo

 • 2.1 365JP e-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde ja kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 22%.
 • 2.2 Ostudel lisandub hinnale transpordi hind vastavalt Ostja poolt valitud tarneviisile (Omniva pakiautomaat 3.60 eurot, SmartPOST pakiautomaat 2.60 eurot, DPD pakiautomaat 2.75 eurot). Kättetoimetamise tasu kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.
 • 2.3 Minimaalse tellimuse hinnapiiri ei ole. Alates 35-eurosest tellimusest on kauba kohale toimetamine Ostjale tasuta.
 • 2.4 Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (2 päeva pärast tellimuse vormistamist).

3. Tellimuse vormistamine

 • 3.1 Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud toode ostukorvi vajutades lingil “Lisa ostukorvi”.
 • 3.2 Tellimuse vormistamiseks vajutage lingil “Mine maksma”.
 • 3.3 Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ja valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis, tutvuge ja nõustuge müügitingimustega ja vajutage lingile „Esita tellimusˮ. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.
 • 3.4 Täitke tellimuse vormistamisel nõutud andmeväljad korrektselt, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub kauba kiire ja tõrgeteta kohale toimetamine ning hilisem võimalik vaidluste ja pretensioonide lahendamine. Kliendikonto registreerimisel saadetakse andmetes märgitud meiliaadressile selle kohta info.
 • 3.5 E-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E−R kell 9.00−17.00. Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kell 14.00, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval.
 • 3.6 Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Müügilepingu jõustumine

 • 4.1 Kauba müügilepinguga kohustub 365JP e-pood andma Ostjale üle olemasoleva, valmistatava või 365JP e-pood poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Ostjale, Ostja aga kohustub 365JP e-poele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
 • 4.2 Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 2 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
 • 4.3 Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest 365JP e-poe arvelduskontole.

5. Kohaletoimetamine

 • 5.1 Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib 365JP e-pood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 • 5.2 365JP e-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest 365JP e-poe arvelduskontole.
 • 5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 • 5.4 365JP e-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida 365JP e-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Taganemisõigus

 • 6.1 Pärast tellimuse kättesaamist on Ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul (olenevalt toodetest ei pruugi Ostjal taganemise õigust olla, vastavad tooted ja teenused tuleb sellisel juhul loetleda ning need peavad vastama VÕS § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele).
 • 6.2 Taganemisõigus ei kohaldu kui Ostjaks on juriidiline isik.
 • 6.3 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi Ostja tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks tavapäraselt poes teha.
 • 6.4 Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on 365JP e-poel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.
 • 6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille võib esitada vabas vormis ning saata see aadressile info@365jp.eu hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 • 6.6 Kauba tagastamise kulud kannab Ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).
 • 6.7 Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 • 6.8 365JP e-pood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud. 365JP e-pood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
 • 6.9 Kui Ostja on sõnaselgelt valinud 365JP e-poe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea 365JP e-pood Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
 • 6.10 365JP e-poel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

7. Vääramatu jõud

 • 7.1 365JP e-pood ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude või kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohale toimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida 365JP e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

 • 8.1 365JP e-pood kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Ostjale saatmiseks. 365JP e-pood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.
 • 8.2 Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.
 • 8.3 Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Ostja on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.365jp.eu .
 • 8.4 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Ostja personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka 365JP e-poel ligipääs.
 • 8.5 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

9. Pretensioonide esitamise kord

 • 9.1 365JP e-pood vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kauba üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.
 • 9.2 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 • 9.3 Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad 365JP e-pood ja Ostja omavahel kokku. Parandamise kulud katab 365JP e-pood.
 • 9.4 365JP e-pood ei vastuta Ostja süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
 • 9.5 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@365jp.eu pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 • 9.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
 • 9.7 Ostjal on õigus nõuda 365JP e-poelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui 365JP e-poel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, 365JP e-pood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

 • 10.1 Kui 365JP e-pood on keeldunud Ostja kaebust lahendamast või Ostja ei ole nõus 365JP e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse
Shopping Cart
Scroll to Top