PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Pārdošanas noteikumu darbības joma un spēkā esamība

 • 1.1. Pirkšanas noteikumi un nosacījumi attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām starp jebkuru personu (turpmāk tekstā – Pircējs) un 365JP OÜ, 365jp.eu (turpmāk tekstā – 365JP e-veikals) īpašnieku, iegādājoties produktus 365JP e-veikalā.
 • 1.2. Papildus šiem Noteikumiem un nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas izriet no produktu iegādes 365JP e-veikalā, regulē Saistību tiesību likums (turpmāk tekstā – SAL), Patērētāju aizsardzības likums (turpmāk tekstā – PTAL) un citi Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.
 • 1.3 365JP OÜ ir tiesīga grozīt un papildināt šos noteikumus un cenrādi, ņemot vērā 365JP e-veikala attīstību un e-veikala labākas un drošākas lietošanas interesēs. Par izmaiņām un grozījumiem noteikumos un cenu sarakstā tiks paziņots tīmekļa vietnē www.365jp.eu. Noteikumu un nosacījumu un Cenrāža grozījumi un papildinājumi stājas spēkā pēc grozījumu vai papildinājumu publicēšanas tīmekļa vietnē www.365jp.eu. Ja Pircējs ir iesniedzis savu pasūtījumu pirms Noteikumu un nosacījumu grozījumu stāšanās spēkā, tiesiskās attiecības starp Pircēju un 365JP OÜ regulē noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā Pircēja pasūtījuma iesniegšanas brīdī, ja vien tiesību aktos vai šajos Noteikumos un nosacījumos nav noteikts citādi.

2. Informācija par cenām

 • 2.1 365JP e-veikalā pārdoto produktu cenas ir norādītas pie produktiem, un visās cenās ir iekļauts PVN 22% apmērā.
 • 2.2. Veicot pirkumus, cenai tiek pieskaitīta transporta cena atbilstoši Pircēja izvēlētajam piegādes veidam ( DPD paku termināls 5,40 eiro). Piegādes maksa tiks norādīta Pircējam, veicot pasūtījumu.
 • 2.3 Minimālā rīkojuma cenas ierobežojuma nav. Pasūtījumiem virs 45 eiro piegāde Pircējam ir bez maksas.
 • 2.4. Cenas ir spēkā no pasūtījuma iesniegšanas brīža līdz iesniegtā pasūtījuma apmaksas termiņa beigām (2 dienas pēc pasūtījuma iesniegšanas).

3. Pasūtījuma iesniegšana

 • 3.1 Lai pasūtītu produktu, jums ir jāpievieno vēlamais produkts iepirkumu grozā, noklikšķinot uz saites “Pievienot grozam”.
 • 3.2 Lai veiktu pasūtījumu, noklikšķiniet uz saites “Maksāt tagad”.
 • 3.3. Pasūtījuma lapā aizpildiet nepieciešamos laukus un izvēlieties jums piemērotu piegādes veidu, izlasiet un pieņemiet pārdošanas noteikumus un nosacījumus un noklikšķiniet uz saites “Veikt pasūtījumu”. Pēc tam ekrānā parādīsies rēķins, kuru varēsiet ērti apmaksāt ar bankas pārskaitījumu vai citu maksājumu metodi.
 • 3.4. Veicot pasūtījumu, lūdzu, pareizi aizpildiet nepieciešamos laukus, jo no sniegtās informācijas precizitātes un pareizības būs atkarīga ātra un netraucēta preču piegāde, kā arī iespējamu strīdu un pretenziju turpmāka risināšana. Reģistrējot klienta kontu, informācija par to tiks nosūtīta uz datos norādīto e-pasta adresi.
 • 3.5 E-veikalā veikto pasūtījumu apstrāde notiek darba dienās (pirmdienās-piecdienās 9.00-17.00). Ja pasūtījums tiks veikts piektdien pēc plkst. 14.00, pasūtījums tiks apstrādāts nākamajā pirmdienā.
 • 3.6. Ja pasūtītās preces nav iespējams piegādāt preču derīguma termiņa beigām vai kāda cita iemesla dēļ, Pircējs par to tiek informēts pēc iespējas ātrāk un samaksātā nauda (ieskaitot preču piegādes izmaksas) tiek atmaksāta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

4. Pirkuma līguma stāšanās spēkā

 • 4.1. Ar Preču pirkuma līgumu 365JP e-veikals apņemas nodot Pircējam 365JP e-veikala esošās, ražotās vai nākotnē iegādājamās Preces un nodrošināt īpašuma tiesību pāreju Pircējam, bet Pircējs apņemas samaksāt 365JP e-veikalam rēķinā par Precēm norādīto summu un pieņemt Preces.
 • 4.2. Pasūtījumi, par kuriem nav saņemts maksājums, tiks atcelti 2 dienas pēc pasūtījuma veikšanas.
 • 4.3. Preču pirkuma līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (Līguma spēkā stāšanās) no dienas, kad 365JP e-veikala bankas kontā ir saņemta saskaņā ar pasūtījuma apstiprinājumu pienākošā summa.

5. Piegāde uz

 • 5.1 Pēc pirkuma līguma stāšanās spēkā 365JP e-veikals noformē pasūtījumu un nodod to uzņēmuma loģistikas partneriem piegādei.
 • 5.2 365JP e-veikala tīmekļa vietnē norādītie piegādes termiņi ir spēkā no brīža, kad pasūtījuma summa tiek ieskaitīta 365JP e-veikala bankas kontā.
 • 5.3. Lai nodrošinātu ātru piegādi, aizpildot pasūtījuma veidlapu, ir jāpievērš uzmanība pareizas un derīgas informācijas sniegšanai.
 • 5.4. 365JP e-veikals nav atbildīgs par preču piegādes kavējumiem, ja preces ir piegādātas loģistikas partneriem savlaicīgi, bet piegādes kavējums radies tādu apstākļu dēļ, kurus 365JP e-veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

6. Atteikuma tiesības

 • 6.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pircējam ir tiesības atteikties no e-veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā (atkarībā no produktiem Pircējam var nebūt tiesību atteikties no līguma, attiecīgajiem produktiem un pakalpojumiem šādā gadījumā jābūt uzskaitītiem un jāatbilst nosacījumiem, kas uzskaitīti ZIZ 53. panta 4. punktā).
 • 6.2. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja Pircējs ir juridiska persona.
 • 6.3. Lai izmantotu 14 dienu atteikuma tiesības, Pircējs nedrīkst izmantot pasūtītās preces citādi, kā tikai tā, kā tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos par preču raksturu, īpašībām un darbību tādā veidā, kā tas parasti ir atļauts veikalā, lai pārbaudītu preces.
 • 6.4. Ja Preces ir izmantotas citiem mērķiem, kas nav nepieciešami, lai pārliecinātos par Preces būtību, īpašībām un darbību, vai ja Precei ir lietošanas vai nolietojuma pazīmes, 365JP e-veikalam ir tiesības samazināt atmaksājamo maksu atbilstoši Preces vērtības samazinājumam.
 • 6.5. Lai atgrieztu Preces, jums ir jāiesniedz brīvas formas paziņojums par atteikšanos no Preces iegādes, ko var nosūtīt uz info@365jp.eu ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas.
 • 6.6. Pircējs sedz Preču atgriešanas izdevumus, ja vien Preču atgriešanas iemesls nav saistīts ar to, ka atgriežamās Preces neatbilst pasūtītajām (piemēram, Preces ir nepareizas vai bojātas).
 • 6.7. Pircējam ir jāatgriež Preces 14 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījumi, ka viņš iepriekš minētajā termiņā ir nodevis Preces loģistikas uzņēmumam.
 • 6.8. Saņemot atgrieztās preces, 365JP e-veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no paziņojuma par atteikumu saņemšanas dienas, atmaksā Pircējam visas no Pircēja saskaņā ar līgumu saņemtās maksas. 365JP e-veikals var atteikties atmaksāt naudu, kamēr tas nav saņēmis preces, uz kurām attiecas līgums, vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumus, ka ir atgriezis preces, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
 • 6.9. Ja Pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas nav lētākais 365JP e-veikala piedāvātais piegādes veids, 365JP e-veikalam nav pienākuma atlīdzināt Pircējam izmaksas, kas pārsniedz ar parasto piegādes veidu saistītās izmaksas.
 • 6.10 365JP e-veikals ir tiesīgs atkāpties no pirkuma darījuma un pieprasīt Pircējam preces atgriešanu, ja kļūdas dēļ e-veikalā norādītā preces cena ir ievērojami zemāka par preces tirgus cenu.

7. Nemērāms spēks

 • 7.1 365JP e-veikals nav atbildīgs par Pircējam nodarīto kaitējumu vai preču piegādes kavējumu, ja kaitējums vai preču piegādes kavējums radies tādu apstākļu dēļ, kurus 365JP e-veikals nevarēja ietekmēt vai paredzēt.

8. Personas datu apstrāde

 • 8.1 365JP e-veikals izmanto Pircēja sniegtos personas datus (tostarp vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. 365JP e-veikals nodod personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus, lai piegādātu preces.
 • 8.2. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu vākšanu un izmantošanu, ja vien tas nav nepieciešams, lai piedzītu no līguma izrietošu prasījumu vai lai piegādātu preces.
 • 8.3. Elektronisko personas datu izmantošana tiešas nosūtīšanas nolūkos notiks tikai tad, ja Pircējs tam būs devis savu atsevišķu piekrišanu tīmekļa vietnē www.365jp.eu .
 • 8.4. Šifrēta datu saziņa ar bankām, norēķinoties par pirkumiem, nodrošina Pircēja personīgās bankas informācijas drošību, kas nav pieejama 365JP e-veikalā.
 • 8.5. Pircējs jebkurā laikā var atteikties no piedāvājumu un biļetenu saņemšanas pa e-pastu, paziņojot mums par to pa e-pastu vai sekojot norādījumiem e-pastā, kurā ir piedāvājumi.

9. Sūdzību procedūra

 • 9.1 365JP e-veikals ir atbildīgs par Pircējam pārdoto preču neatbilstību vai defektu, kas pastāvēja jau preču piegādes brīdī un kas atklāsies līdz divu gadu laikā no preču piegādes Pircējam.
 • 9.2. Sūdzības par neatbilstību vai defektiem jāiesniedz divu mēnešu laikā pēc neatbilstības vai defekta atklāšanas.
 • 9.3 Par Preču ar trūkumiem remontu vai nomaiņu vienojas 365JP e-veikals un Pircējs. Remonta izmaksas sedz 365JP e-veikals.
 • 9.4 365JP e-veikals nav atbildīgs par jebkādiem preces defektiem, ko Pircējs radījis preces nepareizas uzglabāšanas vai nepareizas lietošanas rezultātā.
 • 9.5. Preces neatbilstības vai defektu gadījumā, lūdzu, nosūtiet sūdzību uz e-pasta adresi info@365jp.eu, norādot personas, kas veic pasūtījumu, vārdu, kontakttālruni, pasūtījuma numuru un precīzu neatbilstības vai defekta aprakstu.
 • 9.6 Visas sūdzības tiks izskatītas, un ar Pircēju tiks sazvanīts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.
 • 9.7. Pircējam ir tiesības pieprasīt 365JP e-veikalam samazināt pirkuma cenu vai izbeigt līgumu un prasīt naudas atmaksu par preci, ja 365JP e-veikals nespēj veikt preces remontu vai nomaiņu, preces remonts vai nomaiņa nav izdevusies, 365JP e-veikals nav novērsis defektus saprātīgā termiņā.

10. Pircēja tiesības vērsties Patērētāju sūdzību komitejā

 • 10.1. Ja 365JP e-veikals ir atteicies atrisināt Pircēja sūdzību vai Pircējs nepiekrīt 365JP e-veikala piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai aizskartas viņa intereses, Pircējs var iesniegt sūdzību Patērētāju sūdzību komisijai ar Patērētāju tiesību aizsardzības padomes starpniecību vai tiesā. Pircējs var iesniegt sūdzību pats vai ar pārstāvja starpniecību. Informācija par Patērētāju tiesību aizsardzības komisiju ir atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības padomes tīmekļa vietnē, bet par problēmām ES dalībvalstīs sazinieties ar ES Patērētāju centru.
Shopping Cart
Scroll to Top